Shop All Eiko Lamps Miniature

Eiko Lamps Miniature
Eiko 2841 - 24V 1.76CP T3-1/4 Wedge
Reg. Price: $0.80
Sale Price: $0.35
Eiko 42003 - 2BD 2.7V .32A T-1 Bipin 100 PK
Reg. Price: $0.95
Sale Price: $0.42
Eiko 44-B - 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Bayonet Blue
Reg. Price: $0.45
Sale Price: $0.21
Eiko 44-G - 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Bayonet Green
Reg. Price: $0.45
Sale Price: $0.21
Eiko 44-R - 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Bayonet Red
Reg. Price: $0.45
Sale Price: $0.21
Eiko 555-A - 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Amber
Reg. Price: $0.75
Sale Price: $0.34
Eiko 555-P - 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Purple
Reg. Price: $0.75
Sale Price: $0.34
Eiko 906B - 13V .69A T-5 Wedge Blue
Reg. Price: $0.40
Sale Price: $0.18
Eiko 906R - 13V .69A T-5 Wedge Red
Reg. Price: $0.40
Sale Price: $0.18
Miniature, Lamps And Light Bulbs - Eiko Lamps