Shop All Eiko Lamps Gas Filled Miniature

Eiko Lamps Gas Filled Miniature
Gas Filled Miniature, Lamps And Light Bulbs - Eiko Lamps

Eiko 1210X 12V .833A 2000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1210X 12V .833A 2000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.76
Sale Price: $0.88
Eiko 1211X 12V .917A 5000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1211X 12V .917A 5000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.38
Sale Price: $0.69
Eiko 1236X 12V .3A 20000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1236X 12V .3A 20000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.38
Sale Price: $0.69
Eiko 1250X-2 13.5V .37A 2000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1250X-2 13.5V .37A 2000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.30
Sale Price: $0.65
Eiko 1250X-5 Disc - 13.5V .37A 5000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1250X-5 Disc - 13.5V .37A 5000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.30
Sale Price: $0.65
Eiko 1450X **2BD**14V .357A 5000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1450X **2BD**14V .357A 5000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.38
Sale Price: $0.69
Eiko 1524X 24V .3A 2500 Hours T-5 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 1524X 24V .3A 2500 Hours T-5 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $2.10
Sale Price: $1.05
Eiko 16120X 12.8V 1.35A 10000 Hrs T-5 Wedge Base Xenon (10 PK BX) - Miniatures

Eiko 16120X 12.8V 1.35A 10000 Hrs T-5 Wedge Base Xenon (10 PK BX) - Miniatures

Reg. Price: $2.00
Sale Price: $1.00
Eiko 2410X-1 24V .417A 10000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 2410X-1 24V .417A 10000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.70
Sale Price: $0.85
Eiko 2410X-2 24V .417A 3000 Hours T-5 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 2410X-2 24V .417A 3000 Hours T-5 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $2.10
Sale Price: $1.05
Eiko 2450X 24V .208A 500 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 2450X 24V .208A 500 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.70
Sale Price: $0.85
Eiko 2470X 24V .3A 12000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 2470X 24V .3A 12000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.70
Sale Price: $0.85
Eiko 2475X-1 24V .313A 10000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 2475X-1 24V .313A 10000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.70
Sale Price: $0.85
Eiko 2860X 28V .214A 1000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 2860X 28V .214A 1000 Hours T3-1/4 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $1.70
Sale Price: $0.85
Eiko 921X 12.8V 1.40A 3000 Hours T-5 Wedge Base Xenon - Miniatures

Eiko 921X 12.8V 1.40A 3000 Hours T-5 Wedge Base Xenon - Miniatures

Reg. Price: $2.36
Sale Price: $1.18
Eiko JF13XE **2BD**24V .208A 3000 Hours T3-1/4 Rigid Loop Xenon - Miniatures

Eiko JF13XE **2BD**24V .208A 3000 Hours T3-1/4 Rigid Loop Xenon - Miniatures

Reg. Price: $2.42
Sale Price: $1.21