Shop All Eiko Lamps Miniatures Miniature 306 to 6838

Eiko Lamps Miniatures Miniature 306 to 6838
Eiko Miniatures Miniature 306 to 6838

Eiko 306 28V .51A S-8 DC Bayonet Base - Miniatures

Eiko 306 28V .51A S-8 DC Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $1.14
Sale Price: $0.57
Eiko 307 28V .67A S-8 SC Bayonet Base - Miniatures

Eiko 307 28V .67A S-8 SC Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 308 28V .67A S-8 DC Bayonet Base - Miniatures

Eiko 308 28V .67A S-8 DC Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $1.32
Sale Price: $0.66
Eiko 311 28V 1.29A S-11 SC Bayonet Base - Miniatures

Eiko 311 28V 1.29A S-11 SC Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $1.50
Sale Price: $0.75
Eiko 313 28V .17A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 313 28V .17A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $0.66
Sale Price: $0.33
Eiko 327 28V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 327 28V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.62
Sale Price: $0.31
Eiko 328 6V .2A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 328 6V .2A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.86
Sale Price: $0.43
Eiko 330 14V .08A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 330 14V .08A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 334 28V .04A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Eiko 334 28V .04A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 335 28V .04A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Eiko 335 28V .04A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 337 6V .2A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Eiko 337 6V .2A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 342 6V .04A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Eiko 342 6V .04A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.84
Sale Price: $0.42
Eiko 367 10V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 367 10V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $1.18
Sale Price: $0.59
Eiko 370 18V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 370 18V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 373 14V .08A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Eiko 373 14V .08A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 376 28V .06A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 376 28V .06A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 377 6.3V .075A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 377 6.3V .075A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 378 6.3V .2A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Eiko 378 6.3V .2A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 379 **2BD**6.3V .2A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Eiko 379 **2BD**6.3V .2A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 381 6.3V .2A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 381 6.3V .2A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 382 14V .08A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 382 14V .08A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 385 28V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 385 28V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 386 14V .08A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Eiko 386 14V .08A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 387 28V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 387 28V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.62
Sale Price: $0.31
Eiko 388 28V .04A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Eiko 388 28V .04A T1-3/4 Midget Groove Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 394 12V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Eiko 394 12V .04A T1-3/4 Midget Flange Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 399 28V .04A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Eiko 399 28V .04A T1-3/4 Midget Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.92
Sale Price: $0.46
Eiko 400 28V .1A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 400 28V .1A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.70
Sale Price: $0.35
Eiko 40 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Screw Base - Miniatures

Eiko 40 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.34
Sale Price: $0.17
Eiko 42005 1.35V .32A T-1 Bipin Base 10 PK - Miniatures

Eiko 42005 1.35V .32A T-1 Bipin Base 10 PK - Miniatures

Reg. Price: $0.78
Sale Price: $0.39
Eiko 42006 2.7V .32A T-1 Bipin Base 10 PK - Miniatures

Eiko 42006 2.7V .32A T-1 Bipin Base 10 PK - Miniatures

Reg. Price: $0.78
Sale Price: $0.39
Eiko 43 2.5V .5A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 43 2.5V .5A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $0.54
Sale Price: $0.27
Eiko 44 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 44 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $0.54
Sale Price: $0.27
Eiko 45675 14V .046A T1-1/4 Bi-pin Base - Miniatures

Eiko 45675 14V .046A T1-1/4 Bi-pin Base - Miniatures

Reg. Price: $0.84
Sale Price: $0.42
Eiko 45685 14V 0.03A T1-1/2 Bi-Pin (Bulk pack) - Miniatures

Eiko 45685 14V 0.03A T1-1/2 Bi-Pin (Bulk pack) - Miniatures

Reg. Price: $0.60
Sale Price: $0.30
Eiko 464 28V .17A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 464 28V .17A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.94
Sale Price: $0.47
Eiko 46 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Screw Base - Miniatures

Eiko 46 6.3V .25A T3-1/4 Miniature Screw Base - Miniatures

Reg. Price: $0.60
Sale Price: $0.30
Eiko 47-B 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Blue - Miniatures

Eiko 47-B 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Blue - Miniatures

Reg. Price: $0.34
Sale Price: $0.17
Eiko 47 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 47 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $0.58
Sale Price: $0.29
Eiko 47-R 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Red - Miniatures

Eiko 47-R 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Red - Miniatures

Reg. Price: $0.34
Sale Price: $0.17
Eiko 47-Y 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Yellow - Miniatures

Eiko 47-Y 6.3V .15A T3-1/4 Miniature Bayonet Base Yellow - Miniatures

Reg. Price: $0.34
Sale Price: $0.17
Eiko 48C2 48V .035A T-2 Slide Base 2 - Miniatures

Eiko 48C2 48V .035A T-2 Slide Base 2 - Miniatures

Reg. Price: $1.84
Sale Price: $0.92
Eiko 48 2V .06A T3-1/4 Miniature Screw - Miniatures

Eiko 48 2V .06A T3-1/4 Miniature Screw - Miniatures

Reg. Price: $0.60
Sale Price: $0.30
Eiko 48MB 48V .053A T2-1/2 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 48MB 48V .053A T2-1/2 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $1.64
Sale Price: $0.82
Eiko 48PSB5 48V .05A T-2 Slide Base 5 - Miniatures

Eiko 48PSB5 48V .05A T-2 Slide Base 5 - Miniatures

Reg. Price: $1.64
Sale Price: $0.82
Eiko 49 2V .06A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 49 2V .06A T3-1/4 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $0.60
Sale Price: $0.30
Eiko 555-B 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base Blue - Miniatures

Eiko 555-B 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base Blue - Miniatures

Reg. Price: $0.28
Sale Price: $0.14
Eiko 555 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 555 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.60
Sale Price: $0.30
Eiko 555-G 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base Green - Miniatures

Eiko 555-G 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base Green - Miniatures

Reg. Price: $0.28
Sale Price: $0.14
Eiko 555-R 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base Red - Miniatures

Eiko 555-R 6.3V .25A T3-1/4 Wedge Base Red - Miniatures

Reg. Price: $0.34
Sale Price: $0.17
Eiko 55C2 55V .045-.06A T-2 Slide Base 2 - Miniatures

Eiko 55C2 55V .045-.06A T-2 Slide Base 2 - Miniatures

Reg. Price: $2.36
Sale Price: $1.18
Eiko 55C3 **2BD**55V .05A T-2 Slide Base 3 - Miniatures

Eiko 55C3 **2BD**55V .05A T-2 Slide Base 3 - Miniatures

Reg. Price: $1.96
Sale Price: $0.98
Eiko 56 5V .115A T1-3/4 Sub Miniature Wedge Base - Miniatures

Eiko 56 5V .115A T1-3/4 Sub Miniature Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $1.06
Sale Price: $0.53
Eiko 585 28V .04A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 585 28V .04A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.70
Sale Price: $0.35
Eiko 6022 5V .02A T-1 Wire Terminal - Miniatures

Eiko 6022 5V .02A T-1 Wire Terminal - Miniatures

Reg. Price: $0.68
Sale Price: $0.34
Eiko 60MB 60V .05A T2-1/2 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Eiko 60MB 60V .05A T2-1/2 Miniature Bayonet Base - Miniatures

Reg. Price: $1.64
Sale Price: $0.82
Eiko 60PSB5 60V .05A T-2 Slide Base 5 - Miniatures

Eiko 60PSB5 60V .05A T-2 Slide Base 5 - Miniatures

Reg. Price: $1.64
Sale Price: $0.82
Eiko 655 28V .2A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 655 28V .2A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $1.84
Sale Price: $0.92
Eiko 656 28V .06A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 656 28V .06A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.70
Sale Price: $0.35
Eiko 657 28V .08A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 657 28V .08A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.84
Sale Price: $0.42
Eiko 658 14V .08A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Eiko 658 14V .08A T3-1/4 Wedge Base - Miniatures

Reg. Price: $0.70
Sale Price: $0.35
Eiko 6612F 12V .25A T-2 SF6/6 Base - Miniatures

Eiko 6612F 12V .25A T-2 SF6/6 Base - Miniatures

Reg. Price: $1.14
Sale Price: $0.57
Eiko 6614F 14V .05A T-2 SF6/6 Base - Miniatures

Eiko 6614F 14V .05A T-2 SF6/6 Base - Miniatures

Reg. Price: $1.06
Sale Price: $0.53
Eiko 6615F 14V .08A T-2 SF6/6 Base - Miniatures

Eiko 6615F 14V .08A T-2 SF6/6 Base - Miniatures

Reg. Price: $1.20
Sale Price: $0.60
Eiko 6838 28V .024A T-1 Wire Terminal - Miniatures

Eiko 6838 28V .024A T-1 Wire Terminal - Miniatures

Reg. Price: $1.64
Sale Price: $0.82